Hộp số quạt trần điện cơ

Hộp số quạt trần điện cơ
Chi tiết sản phẩm

Hộp số quạt trần điện cơ 3 tốc độ được dùng để điều khiển quạt trần điện cơ, đặc điểm của hộp số này là bạn có thể điều khiển quạt trần điện cơ theo 3 tốc độ khác nhau.

Hôp số 3 tốc độ-HS01:

Dùng điều khiển quạt trần điện cơ.

Có thể điều chỉnh quạt theo 3 tốc độ.

Bảo hành: 6 tháng